Inschrijven

Tarieven

De tarieven voor tandheelkundige behandelingen worden ieder jaar vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). 
Dit betekent dat elke tandarts dezelfde tarieven hanteert voor de uitgevoerde behandeling. Voor de exacte vergoeding van de behandeling kunt u contact opnemen met uw zorgverzerkeraar.

Bekijk hieronder de tarieven.

Tarieven behandelingen 2022

I Consultatie en Diagnostiek (C)

a. Diagnostisch onderzoek
C001Consult ten behoeve van een intake€ 46,91
C002Consult voor een periodieke controle€ 23,45
C003Consult, niet zijnde periodieke controle€ 23,45
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C010Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen€ 23,45
C011Uitgebreid onderzoek t.b.v. een second opinion€ 111,10
C012Uitgebreid onderzoek t.b.v. het integrale behandelplan€ 111,10
C013*Studiemodellen€ 30,86
C014Pocketregistratie€ 37,03
C015Parondontiumregistratie€ 74,07
c. Toeslagen en diversen
C020Mondzorg aan huis€ 18,52
C021Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren)€ 25,92

 

II Maken en/of beoordelen foto's (X)

X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto€ 17,28
X11Beoordelen kleine röntgenfoto€ 12,96
X21Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 74,07
X22Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak€ 74,07
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 27,16
X24Maken en beoordelen schedelfoto€ 33,33
X34Beoordelen schedelfoto€ 24,69
X25Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto - CBCT€ 209,86
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 61,72

 

III Preventieve mondzorg (M)

M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten€ 13,84
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten€ 13,84
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten€ 13,84
M05Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit€ 27,78
M32 */**Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek€ 18,52
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament€ 6,17
M40Fluoridebehandeling€ 15,43
M61*Mondbeschermer€ 27,78
M80*Behandeling van witte vlekken, eerste element€ 53,70
M81*Behandeling van witte vlekken, volgend element€ 29,63

 

IV Verdoving (A)

A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving€ 15,43
A15Oppervlakte verdoving€ 8,02

VI Vullingen (V)

V91Eénvlaksvulling composiet€ 49,38
V92Tweevlaksvulling composiet€ 64,81
V93Drievlaksvulling composiet€ 77,15
V94Meervlaksvulling composiet€ 98,76
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)€ 74,07
V30Fissuurlak eerste element (sealen)€ 27,78
V35Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)€ 15,43
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen€ 6,17
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€ 12,34
V80*Wortelkanaalstift€ 21,60
V85*Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element€ 9,26

VII Wortelkanaalbehandelingen (E)

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€ 43,21
E03Consult na tandheelkundig ongeval€ 33,95
b. Wortelkanaalbehandeling
E60*Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel€ 49,38
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten€ 49,71
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€ 111,10
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€ 160,48
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€ 209,86
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€ 259,24
E85Elektronische lengtebepaling€ 15,43
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting€ 18,52
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement€ 49,38
E51Verwijderen van kroon of brug€ 37,03
E52Moeilijke wortelkanaalopening€ 30,86
E53Verwijderen van wortelstift€ 43,21
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€ 30,86
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€ 30,86
E56*Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel€ 43,21
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€ 30,86
E63*Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal€ 46,29
E64Afsluiting van open wortelpunt€ 49,38
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal€ 61,72
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal€ 30,86
E97*Uitwendig bleken per kaak€ 77,15
E40Directe pulpa-overkapping€ 30,86
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval€ 12,34
E43*Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval€ 24,69
E44Verwijderen spalk, per element€ 6,17
E45Aanbrengen rubberdam€ 12,34
E31Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen Snij-/ hoektand€ 123,45
E32Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen Premolaar€ 172,83
E33Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen Molaar€ 222,20
E34*Aanbrengen retrograde vulling€ 24,69
E36*Het trekken van een element met re-implantatie€ 86,41
E37Kijkoperatie€ 74,07
E88Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen€ 61,72
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling€ 83,33
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling€ 61,72

VIII Kronen en bruggen (R)

a. Kronen en gedeeltelijke kronen
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties€ 30,86
R24*Kroon op natuurlijk element€ 271,58
R34*Kroon op implantaat€ 246,89
R31Opbouw plastisch materiaal€ 61,72
b. Brugwerk
R40*Eerste brugtussendeel€ 185,17
R45*Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€ 92,59
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€ 154,31
R60*Plakbrug zonder preparatie€ 123,45
R61*Plakbrug met preparatie€ 185,17
R65Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€ 43,21
R66Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee€ 24,69
c. Restauraties diversen
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker€ 67,90
R71*Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond€ 67,90
R74*Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties€ 24,69
R75*Opnieuw vastzetten plakbrug€ 61,72
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€ 30,86
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€ 30,86
e. Temporaire voorzieningen
R80*Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies€ 30,86
R85*Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies€ 12,34
R90*Gedeeltelijk voltooid werkNaar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren

 

IX Behandeling Kauwstelsel (G)

G10Niet-standaard beetregistratie€ 92,59
G12Centrale relatiebepaling€ 86,41
G13Protrale/laterale bepalingen€ 61,72
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie€ 555,51
G20Beetregistratie intra-oraal€ 61,72
G09Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur€ 33,33
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte€ 30,86
G65*Indirect planmatig inslijpen€ 339,48
G69*Beetbeschermingsplaat€ 67,90
G33*Aanbrengen front/hoektandgeleiding€ 61,72

 

X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

H11Trekken tand of kies€ 46,29
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 34,57
H21Kosten hechtmateriaal€ 6,29
H26Hechten weke delen€ 67,90
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling€ 61,72
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 18,52
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B€ 61,72
H33Hemisectie van een molaar€ 74,07
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap€ 74,07
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak€ 55,55
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje€ 37,03
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€ 74,07
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting€ 98,76
H44Primaire antrumsluiting€ 67,90
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak€ 86,41
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak€ 166,65
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak€ 117,27
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak€ 197,51

 

XI Kunstgebitten (P)

P001*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen€ 92,59
P002*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen€ 185,17
P003*Frame kunstgebit, 1-4 elementen€ 253,07
P004*Frame kunstgebit, 5-13 elementen€ 345,65
P020*Volledig kunstgebit bovenkaak€ 185,17
P021*Volledig kunstgebit onderkaak€ 246,89
P022*Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€ 401,20
P023*Tijdelijke volledig kunstgebit, per kaak€ 123,45
P040Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit€ 66,66
P041Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 30,86
P001*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen€ 92,60
P002*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen€ 185,18
P003*Frame kunstgebit, 1-4 elementen€ 253,08
P045Toeslag immediaat kunstgebit€ 15,43
P046Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit€ 49,38
P047Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthaars€ 18,52
P048Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls€ 92,59
P049Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling€ 61,72
P060Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak€ 43,21
P061Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthaars of framekunstgebit, per kaak€ 43,21
P062*Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak€ 87,03
P063*Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak€ 87,03
P064*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthaars of framekunstgebit, indirect, per kaak€ 75,92
P065*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthaars of framekunstgebit, direct, per kaak€ 79,01
P066*Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak€ 172,83
P067*Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit€ 30,86
P068*Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 18,52
P069*Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€ 49,38
P070*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthaars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 18,52
P071*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthaars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak€ 49,38
P072*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthaars of framekunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€ 49,38

 

XII Tandvleesbehandelingen (T)

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T012Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 179,00
T021Grondig reinigen wortel, complex€ 33,33
T022Grondig reinigen wortel, standaard€ 24,69
T032Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus€ 111,10
T033Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling€ 67,90
T042Consult parodontale nazorg€ 93,82
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg€ 124,68
T044Complex consult parodontale nazorg€ 166,04
T070Flapoperatie tussen twee elementen€ 200,60
T071Flapoperatie per sextant (één zesde deel)€ 308,62
T072Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)€ 370,34
T073Directe postoperatieve zorg, eerste zitting€ 61,72
T074Directe postoperatieve zorg, volgende zitting€ 166,04
T076Tuber- of retromolaarplastiek€ 77,15
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
T101Tuber- of retromolaarplastiek€ 108,02
T102Tandvleescorrectie, per element€ 58,64
T103Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)€ 154,31
T111*Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)€ 370,34
T112*Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element€ 123,45
T113Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€ 200,60
T121Kroonverlenging per element€ 200,60
T122Kroonverlenging per sextant€ 370,34
T141Tandvleestransplantaat€ 117,27
T142*Recessie bedekking met verplaatste lap€ 370,34
T151Directe postoperatieve zorg, eerste zitting€ 61,72
T152Directe postoperatieve zorg, volgende zitting€ 166,04
T161 **Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€ 43,21
T162Behandeling tandvleesabces€ 83,33
T163*Toepassing lokaal medicament€ 66,66
T164*(Draad)Spalk€ 24,69
T165Uitgebreide voedingsanalyse€ 61,72

 

XIII Implantaten (J)

J97Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie€ 182,78
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie€ 103,44
J01Initieel onderzoek implantologie€ 68,48
J02*Verlengd onderzoek implantologie€ 105,35
J03*Proefopstelling€ 142,22
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan€ 47,41
J09*Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft€ 252,84
J10*Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting€ 158,03
J11Prepareren donorplaats€ 142,22
J12*Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft€ 152,76
J06Vrijleggen foramen mentale€ 31,61
J15*Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio€ 89,55
J17*Aanvullende ophoging bodem bijholte€ 136,96
J18*Ophoging bodem bijholte orthograad€ 63,21
J19Toeslag esthetische zone€ 68,48
J20Plaatsen eerste implantaat, per kaak€ 240,73
J28Plaatsen volgend implantaat, per kaak€ 99,56
J23*Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment)€ 79,01
J29*Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)€ 37,40
J26Moeizaam verwijderen implantaat€ 173,83
J36Verwijderen implantaat€ 34,77
J27Vervangen eerste implantaat€ 240,73
J37Vervangen volgend implantaat€ 99,56
J39Uitvoeren autotransplantaat€ 183,84
J88Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel)€ 183,84
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruikkostprijs
J08*Aanbrengen botvervangers in extractie wond€ 21,07
J30Bindweefseltransplantaat per donorplaats€ 110,62
J32*Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef€ 121,15
J33Kosten implantaat€ 338,74
J34Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting€ 10,54
J35Grondig submucosaal reinigen implantaat€ 24,76
J87*Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat€ 273,91
J45*Plaatsen eerste drukknop€ 126,42
J41*Plaatsen elke volgende drukknop€ 36,87
J42*Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak€ 215,97
J43*Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak€ 68,48
J44*Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon€ 26,34
J50*Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit€ 542,55
J51*Onder klikgebit€ 352,92
J52*Boven klikgebit€ 352,92
J53*Omvorming klikgebit€ 105,35
J54*Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten€ 136,96
J55*Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten€ 158,03
J56*Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten€ 184,36
J57Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten€ 89,55
J58Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten€ 115,89
J59Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten€ 142,22
J60Specifiek consult nazorg implantologie€ 57,94
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie€ 94,82
J70*Opvullen zonder staafdemontage€ 147,49
J71*Opvullen met staafdemontage op twee implantaten€ 184,36
J72*Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 210,70
J73*Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 237,04
J74*Reparatie zonder staafdemontage€ 57,94
J75*Reparatie met staafdemontage op twee implantaten€ 110,62
J76*Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 136,96
J77*Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 163,29
J78*Verwijderen en vervangen drukknop€ 26,34
J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit€ 536,23

Laboratorium Prijslijst 2022

I Consultatie en Diagnostiek

Nza code en omschrijvingVanTot
C29 / Studiemodellen t.b.v. behandelplan€ 50,00

€ 920,00

III Preventieve mondzorg

Nza code en omschrijvingVanTot
M32 / Eenvoudig bacteriologisch onderzoek€ 59,00€ 59,00
M61/ Mondbeschermer€ 50,00€ 90,00
M80, M81 / Behandeling van witte vlekken€ 70,00€ 70,00

VI Vullingen

Nza code en omschrijvingVanTot
V80,V85 / Wortelkanaalstift€ 16,00€ 16,00

VII Wortelkanaalbehandelingen

Nza code en omschrijvingVanTot
E60 / Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel €       13,00 €       13,00
E63 / Toeslag voor afsluiten met bijvoorbeeld MTA €       13,00 €       13,00
E97 / Uitwendig bleken per kaak €       70,00 €       90,00
E43 / Vastzetten element d.m.v. een spalk na ongeval €       17,00 €       25,00
E34 / Aanbrengen retrograde vulling €       13,00 €       13,00
E36 / Het trekken van een element met re-implantatie €       30,00 €       38,00
E56 / Voortgesette behandeling bij weefsels schade van de tandwortel €       13,00 €       13,00

VIII Kronen en bruggen

Nza code en omschrijvingVanTot
R24 / Kroon, facing of overlays (Gedeeltelijke kroon) op natuurlijk element €     185,00 €     640,00
R40, R45 / Brugtussendeel €     292,00 €     640,00
R34 / Kroon op implantaat €     429,00 €     640,00
R60/ R61 / Plakbrug €       85,00 €     640,00
R71 / Vernieuwen porseleinen schildje €     185,00 €     185,00
R74 / Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties €       21,00 €       21,00
R75 / Opnieuw vastzetten plakbrug €       21,00 €       21,00
R80, R85 / Temporaire voorziening €       66,00 €     150,00

IX Kaakgewrichtsbehandelingen

Nza code en omschrijvingVanTot
G69 / Opbeetplaat €       73,00 €     155,00

XI Kunstgebitten

Nza code en omschrijvingVanTot
P10 / Gedeeltelijk kunstgebit 1 element €     200,00 €     274,00
P15 / Gedeeltelijk kunstgebit 5-13 elementen €     290,00 €     392,00
P34 / Frame kunstgebit 1-4 elementen €     575,00 €     579,00
P35 / Frame kunstgebit 5-13 elementen €     615,00 €     659,00
P45 / Noodkunstgebit €     350,00 €     351,00
P30 / Volledig kunstgebit boven en onder €     650,00 €     812,00
P21, P25 / Volledig kunstgebit boven of onder €     350,00 €     439,00
P01, P02, P03, P04, P70 / Opvullen volledig kunstgebit €       95,00 €       98,00
P51, P52, P53, P54 / Opvullen gedeeltelijk gebit €       95,00 €       98,00
P07, P08 / Reparatie volledig kunstgebit €       70,00 €       80,00
P57, P58 / Reparatie gedeeltelijk kunstgebit €     165,00 €     237,00
P78, P79 / Uitbreiding gedeeltelijk kuntsgebit €     237,00 €     237,00

XII Tandvleesbehandelingen

Nza code en omschrijvingVanTot
T111, T112 / Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal €     470,00 €     470,00
T93 / Bacteriologisch onderzoek €       59,00 €       65,00
T57 / Toepassing lokaal medicament €       20,00 €       20,00
T95 / (Draad)spalk €       17,00 €       34,00

XIII Implantaten

Nza code en omschrijvingVanTot
J02 / Verlengd onderzoek implantologie €       50,00 €       72,00
J03 / Proefopstelling €     239,00 €     959,00
J08 / Aanbrengen botvervangers €     263,00 €     322,00
J09, J10 / Ophoging bodem bijholte €     160,00 €     380,00
J12, J13 / Kaakverbreding en/of verhoging kaakhelft of front regio in dezelfde zitting €     144,00 €     680,00
J15 / Kaakverbreding en/of verhoging kaakhelft of front regio €     347,00 €     680,00
J17 / Aanvullende ophoging bodem €     158,00 €     380,00
J18 / Ophoging bijholte orthograad €     158,00 €     158,00
J23, J29 / Plaatsen healing abutment €       48,00 €       48,00
J42, 43 / Staaf ten behoeve van implantaten €  1.502,00 €  2.585,00
J44 / Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon €     150,00 €     250,00
J45, J41 / Plaatsen druknop €     121,00 €     130,00
J50 / Volledig kunstgebit boven met onder klikgebit €  1.072,00 €  1.072,00
J51 / Onder klikgebit €     725,00 €     725,00
J52 / Boven klikgebit €     725,00 €     725,00
J53 / Omvorming klikgebit €     300,00 €     300,00
J87 / Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat  €     150,00 €     160,00

CONTACT

Wilt u meer weten over the smile gallery?

© 2021 The Smile Gallery – Website door TopPraktijk  |  Privacyverklaring | Sitemap

Gallery

Informatie

Contact

Inschrijven