Tarieven

De tarieven voor tandheelkundige behandelingen worden ieder jaar vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). 
Dit betekent dat elke tandarts dezelfde tarieven hanteert voor de uitgevoerde behandeling. Voor de exacte vergoeding van de behandeling kunt u contact opnemen met uw zorgverzerkeraar.

Bekijk hieronder de tarieven.

Tarieven 2024

Klik hieronder voor het tarievenboekje, opgesteld door de KNMT. Neem bij vragen over de tarieven gerust contact met ons op.

Tarieven behandelingen 2024

I Consultatie en Diagnostiek (C)
a. Diagnostisch onderzoek
C001 Consult ten behoeve van een intake € 53,50
C002 Consult voor een periodieke controle € 26,75
C003 Consult, niet zijnde periodieke controle € 26,75
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C010 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen 26,750
C011 Uitgebreid onderzoek t.b.v. een second opinion 126,72
C012 Uitgebreid onderzoek t.b.v. het integrale behandelplan 126,72
C013* Studiemodellen 35,20
C014 Pocketregistratie 42,24
C015 Parondontiumregistratie 84,48
C016 Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling 211,2
c. Toeslagen en diversen
C020 Mondzorg aan huis € 19,48
C021 Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) € 27,27
II Maken en/of beoordelen foto's (X)
X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto€ 18,18
X11Beoordelen kleine röntgenfoto€ 13,64
X21Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 77,92
X22Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak€ 77,92
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 28,57
X24Maken en beoordelen schedelfoto€ 35,06
X34Beoordelen schedelfoto€ 25,97
X25Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto - CBCT€ 220,77
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 64,93
III Preventieve mondzorg (M)
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten€ 14,56
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten€ 14,56
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten€ 14,56
M05Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit€ 29,22
M32 */**Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek€ 19,48
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament€ 6,49
M40Fluoridebehandeling€ 16,23
M61*Mondbeschermer€ 29,22
M80*Behandeling van witte vlekken, eerste element€ 56,49
M81*Behandeling van witte vlekken, volgend element€ 31,17
IV Verdoving (A)
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving€ 16,23
A15Oppervlakte verdoving€ 8,44
VI Vullingen (V)
V91Eénvlaksvulling composiet€ 51,95
V92Tweevlaksvulling composiet€ 68,18
V93Drievlaksvulling composiet€ 81,16
V94Meervlaksvulling composiet€ 103,89
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)€ 77,92
V30Fissuurlak eerste element (sealen)€ 29,22
V35Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)€ 16,23
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen€ 6,49
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€ 12,99
V80*Wortelkanaalstift€ 22,73
V85*Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element€ 9,74
VII Wortelkanaalbehandelingen (E)

E60*

Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel

€ 51,95

E04

Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten

€ 52,84

E13

Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

€ 116,88

E14

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

€ 168,82

E16

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

€ 220,77

E17

Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

€ 272,71

E85

Elektronische lengtebepaling

€ 16,23

E19

Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting

€ 19,48

E66

Wortelkanaalbehandeling van melkelement

€ 51,95

E51

Verwijderen van kroon of brug

€ 38,96

E52

Moeilijke wortelkanaalopening

€ 32,47

E53

Verwijderen van wortelstift

€ 45,45

E54

Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

€ 32,47

E55

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

€ 32,47

E56*

Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel

€ 45,45

E57

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

€ 32,47

E63*

Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal

€ 48,70

E64

Afsluiting van open wortelpunt

€ 51,95

E77

Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

€ 64,93

E78

Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

€ 32,47

E97*

Uitwendig bleken per kaak

€ 81,16

E40

Directe pulpa-overkapping

€ 32,47

E42

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

€ 12,99

E43*

Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval

€ 25,97

E44

Verwijderen spalk, per element

€ 6,49

E45

Aanbrengen rubberdam

€ 12,99

E31

Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen Snij-/ hoektand

€ 129,86

E32

Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen Premolaar

€ 181,81

E33

Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen Molaar

€ 233,75

E34*

Aanbrengen retrograde vulling

€ 25,97

E36*

Het trekken van een element met re-implantatie

€ 90,90

E37

Kijkoperatie

€ 77,92

E88

Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen

€ 64,93

E86

Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

€ 83,33

E87

Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling

€ 64,93

VIII Kronen en bruggen (R)
a. Kronen en gedeeltelijke kronen

R14

Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties

€ 32,47

R24*

Kroon op natuurlijk element

€ 285,70

R34*

Kroon op implantaat

€ 259,73

R31

Opbouw plastisch materiaal

€ 64,93

   
   
   
   
   
   
   
   
   
b. Brugwerk

R40*

Eerste brugtussendeel

€ 194,79

R45*

Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel

€ 97,40

R49

Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen

€ 162,33

R60*

Plakbrug zonder preparatie

€ 129,86

R61*

Plakbrug met preparatie

€ 194,79

R65

Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel

€ 45,45

R66

Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee

€ 25,97

c. Restauraties diversen

R67*

Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

€ 27,92

R70

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

€ 71,42

R71*

Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond

€ 71,42

R74*

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

€ 25,97

R75*

Opnieuw vastzetten plakbrug

€ 64,93

R76

Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

€ 32,47

R77

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element

€ 32,47

R92

Passen restauratieve proefopstelling in de mond

€ 87,66

e. Temporaire voorzieningen

R80*

Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies

€ 32,47

R85*

Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies

€ 12,99

R90*

Gedeeltelijk voltooid werk

Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren

IX Behandeling Kauwstelsel (G)

G21

Functieonderzoek kauwstelsel

€ 116,88

G22

Verlengd onderzoek OPD 

€ 233,75

G23

Spieractiviteitsmeting en registratie 

€ 103,89

G41

Consult OPD-therapie A (niet-complex)

€ 68,18

G62*

Stabilisatieopbeetplaat

€ 175,31

G68*

Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk

€ 51,95

G47

Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A

€ 77,92

G43

Consult OPD-therapie B (complex)

€ 131,16

G44*

Therapeutische injectie

€ 71,42

G46*

Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)

€ 51,95

G48

Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B

€ 129,86

G10

Niet-standaard beetregistratie

€ 97,40

G11

Scharnierasbepaling

€ 97,40

G12

Centrale relatiebepaling

€ 90,90

G13

Protrale/laterale bepalingen

€ 64,93

G14

Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie

€ 584,38

G16

Therapeutische positiebepaling

€ 32,47

G20

Beetregistratie intra-oraal

€ 64,93

G09

Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur

€ 35,06

G15

Toeslag voor het behouden van beethoogte

€ 32,47

G65*

Indirect planmatig inslijpen

€ 357,12

G75

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak

€ 64,93

G69*

Beetbeschermingsplaat

€ 71,42

G33*

Aanbrengen front/hoektandgeleiding

€ 64,93

G71*

Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)

€ 324,66

G72

Controlebezoek MRA

€ 32,47

G73*

Reparatie MRA met afdruk

€ 51,95

G74 *

Plaatsen van myofunctionele apparatuur

€ 87,66

G76 *

Consult myofunctionele therapie

€ 24,67

X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

H11

Trekken tand of kies

€ 48,70

H16

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

€ 36,36

H21

Kosten hechtmateriaal

€ 6,69

H26

Hechten weke delen

€ 71,42

H50

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling

€ 64,93

H55

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling

€ 19,48

H90

Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B

€ 64,93

H33

Hemisectie van een molaar

€ 77,92

H34

Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak

€ 77,92

H35

Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap

€ 77,92

H38

Uitvoeren eerste autotransplantaat

€ 322,85

H39

Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting

€ 128,56

H40

Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak

€ 58,44

H41

Verwijderen van het lipbandje of tongriempje

€ 38,96

H42

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting

€ 77,92

H43

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting

€ 103,89

H44

Primaire antrumsluiting

€ 71,42

H59

Behandeling kaakbreuk, per kaak

€ 90,90

H60

Marsupialisatie

€ 90,90

H65

Primaire sluiting

€ 175,31

H70

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak

€ 90,90

H75

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak

€ 175,31

H80

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

€ 123,37

H85

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

€ 207,78

XI Kunstgebitten (P)

P001*

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen

€ 97,40

P002*

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen

€ 194,79

P003*

Frame kunstgebit, 1-4 elementen

€ 266,22

P004*

Frame kunstgebit, 5-13 elementen

€ 363,62

P020*

Volledig kunstgebit bovenkaak

€ 194,79

P021*

Volledig kunstgebit onderkaak

€ 259,73

P022*

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

€ 422,05

P023*

Tijdelijke volledig kunstgebit, per kaak

€ 129,86

P040

Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit

€ 70,13

P041

Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

€ 32,47

P042

Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur

€ 64,93

P043

Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting

€ 38,96

P044

Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak

€ 87,66

P045

Toeslag immediaat kunstgebit

€ 16,23

P046

Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit

€ 51,95

P047

Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthaars

€ 19,48

P048

Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls

€ 97,40

P049

Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling

€ 64,93

P060

Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak

€ 45,45

P061

Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthaars of framekunstgebit, per kaak

€ 45,45

P062*

Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak

€ 91,55

P063*

Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak

€ 92,20

P064*

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthaars of framekunstgebit, indirect, per kaak

€ 79,87

P065*

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthaars of framekunstgebit, direct, per kaak

€ 83,11

P066*

Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak

€ 181,81

P067*

Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit

€ 32,47

P068*

Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak

€ 19,48

P069*

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak

€ 51,95

P070*

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthaars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak

€ 19,48

P071*

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthaars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak

€ 51,95

P072*

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthaars of framekunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak

€ 51,95

XII Tandvleesbehandelingen (T)
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

T012

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

€ 188,30

T021

Grondig reinigen wortel, complex

€ 35,06

T022

Grondig reinigen wortel, standaard

€ 25,97

T032

Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus

€ 116,88

T033

Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling

€ 71,42

T042

Consult parodontale nazorg

€ 98,70

T043

Uitgebreid consult parodontale nazorg

€ 131,16

T044

Complex consult parodontale nazorg

€ 174,67

T070

Flapoperatie tussen twee elementen

€ 211,03

T071

Flapoperatie per sextant (één zesde deel)

€ 324,66

T072

Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)

€ 389,59

T073

Directe postoperatieve zorg, eerste zitting

€ 64,93

T074

Directe postoperatieve zorg, volgende zitting

€ 174,67

T076

Tuber- of retromolaarplastiek

€ 81,16

b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)

T101

Tuber- of retromolaarplastiek

€ 113,63

T102

Tandvleescorrectie, per element

€ 61,68

T103

Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)

€ 162,33

T111*

Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)

€ 389,59

T112*

Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element

€ 129,86

T113

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal

€ 211,03

T121

Kroonverlenging per element

€ 211,03

T122

Kroonverlenging per sextant

€ 389,59

T141

Tandvleestransplantaat

€ 123,37

T142*

Recessie bedekking met verplaatste lap

€ 389,59

T151

Directe postoperatieve zorg, eerste zitting

€ 64,93

T152

Directe postoperatieve zorg, volgende zitting

€ 174,67

T161 **

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

€ 45,45

T162

Behandeling tandvleesabces

€ 87,66

T163*

Toepassing lokaal medicament

€ 70,13

T164*

(Draad)Spalk

€ 25,97

T165

Uitgebreide voedingsanalyse

€ 64,93

XIII Implantaten (J)

J001

Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie

€ 194,29

J002

Overheadkosten pre-implantologische chirurgie

€ 109,96

J010 

Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling

€ 72,01

J011*

Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling

€ 110,79

J012 *

Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen

€ 83,09

J013*

Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen

€ 166,18

J014

Implantaatpositionering op grond van CT-scan

€ 49,85

J020*

Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft, 

€ 265,89

J021*

Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden

€ 166,18

J022*

Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak 

€ 160,64

J030*

Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren

€ 94,17

J031*

Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren

€ 144,03

J032*

Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren

€ 66,47

J040

Plaatsen eerste implantaat, per kaak

€ 253,71

J041

Plaatsen volgend implantaat, per kaak

€ 104,70

J042*

Plaatsen eerste tandvleesvormer 

€ 83,09

J043*

Plaatsen volgende tandvleesvormer

€ 39,33

J044 

Verwijderen implantaat

€ 36,56

J045

Moeizaam verwijderen implantaat 

€ 182,80

J046

Vervangen eerste implantaat 

€ 253,15

J047

Vervangen volgend implantaat

€ 104,70

J048

Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant

€ 193,33

J049

Plaatsen van twee implantaten in de onderkaak voor een klikgebit

€ 564,47

J050

Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik 

kostprijs

J051*

Aanbrengen botvervangers in extractie wond

€ 22,16

J052

Prepareren donorplaats 

€ 149,56

J053

Toeslag esthetische zone, per kaakhelft

€ 74,78

J054

Bindweefseltransplantaat per donorplaats 

€ 116,33

J056*

Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef

€ 127,41

J057

Kosten implantaat

€ 357,57

J058

Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting

€ 11,08

J059

Grondig submucosaal reinigen implantaat

€ 26,04

J060*

Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat

€ 288,05

J070*

Plaatsen eerste drukknop

€ 132,95

J071*

Plaatsen elke volgende drukknop

€ 38,78

J072*

Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak

€ 227,12

J073*

Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak

€ 72,01

J080*

Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit

€ 570,56

J081*

Klikgebit in de onderkaak

€ 371,14

J082*

Klikgebit in de bovenkaak

€ 371,14

J083*

Omvorming tot klikgebit

€ 110,79

J084*

Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten

€ 144,03

J085*

Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten

€ 166,18

J086*

Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten

€ 193,88

J087

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten

€ 94,17

J088

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten 

€ 121,87

J089

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten

€ 149,56

J090 

Specifiek consult nazorg implantologie

€ 60,93

J091 

Uitgebreid consult nazorg implantologie

€ 99,71

J100*

Opvullen zonder staafdemontage 

€ 155,10

J101*

Opvullen met staafdemontage op twee implantaten 

€ 193,88

J102*

Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten

€ 221,58

J103*

Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten 

€ 249,27

J104*

Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk

€ 19,48

J105*

Reparatie zonder staafdemontage 

€ 60,93

J106*

Reparatie met staafdemontage op twee implantaten 

€ 116,33

J107*

Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten 

€ 144,03

J108*

Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten 

€ 171,72

J109*

Verwijderen en vervangen drukknop

€ 27,70

Laboratorium Prijslijst 2023

I Consultatie en Diagnostiek
Nza code en omschrijvingVanTot
C29 / Studiemodellen t.b.v. behandelplan€ 50,00

€ 920,00

III Preventieve mondzorg
Nza code en omschrijvingVanTot
M32 / Eenvoudig bacteriologisch onderzoek€ 25,00€ 25,00
M61/ Mondbeschermer€ 100,00€ 150,00
M80, M81 / Behandeling van witte vlekken€ 15,00€ 15,00
VI Vullingen
Nza code en omschrijvingVanTot
V80,V85 / Wortelkanaalstift€ 60,00€ 160,00
VII Wortelkanaalbehandelingen
Nza code en omschrijvingVanTot
E60 / Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel €       20,00 €       20,00
E63 / Toeslag voor afsluiten met bijvoorbeeld MTA €       20,00 €       20,00
E97 / Uitwendig bleken per kaak €       25,00 €       90,00
E43 / Vastzetten element d.m.v. een spalk na ongeval €       15,00 €       25,00
E34 / Aanbrengen retrograde vulling €       20,00 €       20,00
E36 / Het trekken van een element met re-implantatie €       30,00 €       38,00
E56 / Voortgesette behandeling bij weefsels schade van de tandwortel €       25,00 €       100,00
VIII Kronen en bruggen
Nza code en omschrijvingVanTot
R24 / Kroon, facing of overlays (Gedeeltelijke kroon) op natuurlijk element €     320,00 €     640,00
R40, R45 / Brugtussendeel €     290,00 €     640,00
R34 / Kroon op implantaat €     430,00 €     640,00
R60/ R61 / Plakbrug €       170,00 €     640,00
R71 / Vernieuwen porseleinen schildje €     160,00 €     185,00
R74 / Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties €       22,00 €       22,00
R75 / Opnieuw vastzetten plakbrug €       22,00 €       22,00
R80, R85 / Temporaire voorziening €       72,00 €     150,00
IX Kaakgewrichtsbehandelingen
Nza code en omschrijvingVanTot
G69 / Opbeetplaat €       70,00 €     155,00
XI Kunstgebitten
Nza code en omschrijvingVanTot
P10 / Gedeeltelijk kunstgebit 1 element €     260,00 €     280,00
P15 / Gedeeltelijk kunstgebit 5-13 elementen €     365,00 €     385,00
P34 / Frame kunstgebit 1-4 elementen €     510,00 €     530,00
P35 / Frame kunstgebit 5-13 elementen €     565,00 €     585,00
P45 / Noodkunstgebit €     300,00 €     360,00
P30 / Volledig kunstgebit boven en onder €     720,00 €     820,00
P21, P25 / Volledig kunstgebit boven of onder €     365,00 €     385,00
P01, P02, P03, P04, P70 / Opvullen volledig kunstgebit €       95,00 €       98,00
P51, P52, P53, P54 / Opvullen gedeeltelijk gebit €       95,00 €       98,00
P07, P08 / Reparatie volledig kunstgebit €       35,00 €       90,00
P57, P58 / Reparatie gedeeltelijk kunstgebit €     35,00 €     90,00
P78, P79 / Uitbreiding gedeeltelijk kuntsgebit €     237,00 €     237,00
XII Tandvleesbehandelingen
Nza code en omschrijvingVanTot
T111, T112 / Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal €     470,00 €     470,00
T93 / Bacteriologisch onderzoek €       59,00 €       65,00
T57 / Toepassing lokaal medicament €       20,00 €       20,00
T95 / (Draad)spalk €       17,00 €       34,00
XIII Implantaten
Nza code en omschrijvingVanTot
J02 / Verlengd onderzoek implantologie €       50,00 €       72,00
J03 / Proefopstelling €     239,00 €     959,00
J08 / Aanbrengen botvervangers €     263,00 €     322,00
J09, J10 / Ophoging bodem bijholte €     160,00 €     380,00
J12, J13 / Kaakverbreding en/of verhoging kaakhelft of front regio in dezelfde zitting €     144,00 €     680,00
J15 / Kaakverbreding en/of verhoging kaakhelft of front regio €     347,00 €     680,00
J17 / Aanvullende ophoging bodem €     158,00 €     380,00
J18 / Ophoging bijholte orthograad €     158,00 €     158,00
J23, J29 / Plaatsen healing abutment €       48,00 €       48,00
J42, 43 / Staaf ten behoeve van implantaten €  1.502,00 €  2.585,00
J44 / Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon €     150,00 €     250,00
J45, J41 / Plaatsen druknop €     121,00 €     130,00
J50 / Volledig kunstgebit boven met onder klikgebit €  1.072,00 €  1.072,00
J51 / Onder klikgebit €     725,00 €     725,00
J52 / Boven klikgebit €     725,00 €     725,00
J53 / Omvorming klikgebit €     300,00 €     300,00
J87 / Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat  €     150,00 €     160,00

CONTACT

Wilt u meer weten over the smile gallery?

© 2021 The Smile Gallery – Website door TopPraktijk  |  Privacyverklaring | Sitemap

Gallery

Informatie

Contact

Inschrijven